Chcę wiedzieć więcej
Spółka komandytowa to praktyczna i przejrzysta idea. Spółka elastyczna, dająca duże możliwości rozwoju biznesu i nade wszystko optymalna podatkowo. Jej zalety dostrzegło już wielu przedsiębiorców, o czym świadczy lawinowy wzrost liczby spółek komandytowych na polskim rynku na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wiele osób pozostaje jednak nieprzekonanych i nieufnych wobec tej formy działalności. Dlatego stworzyliśmy www.komandytowa.pl...
 
Spółka komandytowa jest wciąż bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu. W zeszłym roku definitywnie zrezygnowano z objęcia jej podatkiem CIT i dzięki spółce komandytowej przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z jednokrotnego opodatkowania zysków nie ponosząc przy tym osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.     W zeszłym roku media dość głośno informowały o planach objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, natomiast o pomyślnym zakończeniu...
Niektóre spółki komandytowo-akcyjne będą mogą korzystać z preferencji podatkowych prawie do końca 2015 r. Do czego warto wykorzystać taką spółkę?   Do końca 2013 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi S.K.A. nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami byli jej wspólnicy. Przepisy te były interpretowane w bardzo korzystny dla podatników sposób – akcjonariusz S.K.A. miał obowiązek zapłacić podatek dopiero w momencie, gdy ze spółki...
Czy będąc wspólnikiem tzw. menadżerskiej spółki komandytowej mogę opodatkować swoje dochody z tej spółki stawką liniową?   Nie... Czy gotówka i inne składniki majątkowe otrzymane przez wspólnika w wyniku rozwiązania spółki komandytowej bez przeprowadzania jej likwidacji...
Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o., w której był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może opodatkować... Jak pokazują najnowsze dane dotyczące liczby upadłości w 2013 roku, spółki komandytowe są odpornym wehikułem prawnym w niepewnym ekonomicznie...
Czy w spółce komandytowej wspólnicy udzielają komplementariuszom absolutorium z wykonywania przez nich swoich obowiązków w poprzednim roku... Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową mogę jako komandytariusz rozliczyć stratę podatkową, która była wykazana...